Bảng danh sách hạng mục phục vụ chăm sóc và phụ đạo Cư dân mới

外籍配偶(含大陸配偶)服務項目分工一覽表

CỤC DÂN CHÍNH

I. Hạng mục phục vụ của các cơ quan hành chính dân sự quản lý hộ tịch, hộ khẩu của Cục Dân chính
II. Bản hướng dẫn qui trình thủ tục cho người nước ngoài kết hôn với người Đài Loan, xin nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) và đăng ký hộ khẩu.
Nhấn vào đây để tải về

III. Thông tin liên lạc của các cơ quan hành chính dân sự quản lý hộ tịch, hộ khẩu:
Tên cơ quan
Văn phòng
Địa chỉ
Address
Điện thoại
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Tân Doanh
Văn phòng Tân Doanh
- Lầu 1, Tòa nhà Thế Kỷ, số 36, đường Dân Trị, quận Tân Doanh, thành phố Đài Nam
- Tainan City Civic Center-Minzhi 1F, No.36, Minzhi Rd., Xinying Dist., Tainan City 730, Taiwan (R.O.C.)
06-6323470
Văn phòng Diêm Thủy
- Số 102, đường Bắc Môn, quận Diêm Thủy, thành phố Đài Nam
- No.102, Beimen Rd., Yanshui Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-6521404
Văn phòng Liễu Doanh
- Số 2, ngõ Bác Ái, quận Liễu Doanh, thành phố Đài Nam
- No.2, Bo’ai St., Liuying Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-6220744
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Bạch Hà
Văn phòng Bạch Hà
- Số 128, đường Trung Sơn, quận Bạch Hà, thành phố Đài Nam
- No.128, Zhongshan Rd., Baihe Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-6852314
Văn phòng Hậu Bích
- Số 6, phường Hậu Bích, quận Hậu Bích, thành phố Đài Nam
- No.6, Houbi, Houbi Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-6872859
Văn phòng Đông Sơn
- Số 219/1 Đông Sơn, Quận Đông Sơn, thành phố Đài Nam
- No.219-1, Dongshan, Dongshan Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-6801154
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Ma Đậu
Văn phòng Ma Đậu
- Số 35, ngõ Trung Hoa, quận Ma Đậu, thành phố Đài Nam
- No.35, Zhonghua St., Madou Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5722105
Văn phòng Liễu Doanh
- Số 15, ngõ Nhân Hòa 1, quận Hạ Doanh, thành phố Đài Nam
- No.15, Renhe 1st St., Xiaying Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-6892480
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Quan Điền
Văn phòng Quan Điền
- Số 237, đoạn 1, ngõ Tín Nghĩa, quận Quan Điền, thành phố Đài Nam
- No.237, Sec. 1, Xinyi St., Guantian Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5791740
Văn phòng Lục Giáp
- Số 212, đường Trung Sơn, quận Học Giáp, thành phố Đài Nam
- No.212, Zhongshan Rd., Liujia Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-6982408
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Giai Lý
Văn phòng Giai Lý
- Số 17, đường Trung Hiếu, quận Giai Lý, thành phố Đài Nam
- No.17, Zhongxiao Rd., Jiali Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-7224172
Văn phòng Tây Cảng
- Số 337, đường Trung Sơn, quận Tây Cảng, thành phố, Đài Nam
- No.337, Zhongshan Rd., Xigang Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-7952414
Văn phòng Thất Cổ
- Số 376, phường Đại Trình, quận Thất Cổ, thành phố Đài Nam
- No.376, Dacheng, Qigu Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-7872127
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Học Giáp
Văn phòng Học Giáp
- Số 313, đường Hoa Tông, quận Học Giáp, thành phố Đài Nam
- No.313, Huazong Rd., Xuejia Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-7833844
Văn phòng Tướng Quân
- Số 212/1 Trung Hưng, quận Tướng Quân, thành phố Đài Nam
- No.212-1, Zhongxing, Jiangjun Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
 
06-7942154
Văn phòng Bắc Môn
- Số 229 Cựu Trình, phường Bắc Môn, quận Bắc Môn, thành phố Đài Nam
- No.229, Jiucheng, Beimen Dist., Tainan City 72742, Taiwan (R.O.C.)
06-7862244
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Tân Hóa
Văn phòng Tân Hóa
- Số 11, Ngõ 31, Hòa Bình, quận Tân Hóa, thành phố Đài Nam
- No.11, Ln. 31, Heping St., Xinhua Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5903978
Văn phòng Đại Nội
- Số 74, Thạch Tử Lai, quận Đại Nội, thành phố Đài Nam
- No.74, Shizilai, Danei Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5761259
Văn phòng Sơn Thượng
- Số 36, phường Sơn Thượng, quận Sơn Thượng, thành phố Đài Nam
- No.36, Shanshang, Shanshang Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5781204
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Thiện Hóa
Văn phòng Thiện Hóa
- Số 269, đường Quang Phục, quận Thiện Hóa, thành phố Đài Nam
- No.269, Guangfu Rd., Shanhua Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5817445
Văn phòng An Định
- Số 443/1 An Định, quận An Định, thành phố Đài Nam
- No.443-1, Anding, Anding Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
 
06-5922228
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Ngọc Tĩnh
Văn phòng Ngọc Tĩnh
- Số 2/1, đường Trung Sơn, quận Ngọc Tĩnh, thành phố Đài Nam
- No.2-1, Zhongshan Rd., Yujing Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5742474
Văn phòng Nam Tây
- Số 232, đường Trung Sơn, quận Nam Tây, thành phố Đài Nam
- No.232, Zhongzheng Rd., Nanxi Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5751082
Văn phòng Nam Hóa
- Số 170, phường Nam Hóa, quận Nam Hóa, thành phố Đài Nam
- No.170, Nanhua, Nanhua Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5771164
Văn phòng Tả Trấn
- Lầu 2, số 122, phường Tả Trấn, quận Tả Trấn, thành phố Đài Nam
- 2F., No.122, Zuozhen, Zuozhen Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5731201
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Nhân Đức
Văn phòng Nhân Đức
- Số 3, ngõ 606, đường Trung Sơn, quận Nhân Đức
- No.3, Ln. 606, Zhongshan Rd., Rende Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-2704430
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Quy Nhân
Văn phòng Quy Nhân
- Số 1205, đoạn 1, đường Trung Chính Nam, quận Quy Nhân, thành phố Đài Nam
- No.1205, Sec. 1, Zhongzheng S. Rd., Guiren Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-2302756
Văn phòng Quan Miếu
- Số 19, đường Văn Hành, quận Quan Miếu, thành phố Đài Nam
- No.19, Wenheng Rd., Guanmiao Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5952062
Văn phòng Long Khi
- Lầu 2, số 201, Tân Thị Tử, quận Long Khi, thành phố Đài Nam
- 2F., No.201, Xinshizi, Longqi Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5941182
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Vĩnh Khang
Văn phòng Vĩnh Khang
- Số 735, ngõ Đại Đồng, quận Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam
- No.735, Datong St., Yongkang Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-2326734
Văn phòng Tân Thị
- Số 242, ngõ Quang Hoa, quận Tân Thị, thành phố Đài Nam
- No.242, Guanghua St., Xinshi Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-5993582
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu quận Đông
Văn phòng quận Đông
- Số 195, đường Sùng Thiện, quận Đông, thành phố Đài Nam
- No.195, Chongshan Rd., East Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-3351559
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu quận Nam
Văn phòng quận Nam
- Số 2, đường Minh Hưng, quận Nam, thành phố Đài Nam
- No.2, Mingxing Rd., South Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
 
06-2913702
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu quận Bắc
Văn phòng quận Bắc
- Số 7, ngõ 238, đường Thành Công, quận Bắc, thành phố Đài Nam
- No.7, Ln. 238, Chenggong Rd., North Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-2219303
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu An Nam
Văn phòng An Nam
- Số 306, đoạn 2, đường An Trung, quận An Nam, thành phố Đài Nam
- No.306, Sec. 2, Anzhong Rd., Annan Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-2471161
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu An Bình
Văn phòng An Bình
- Số 318, đường Dục Bình, quận An Bình, thành phố Đài Nam
- No.318, Anping Rd., Anping Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-2953155
Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu quận Trung Tây
Văn phòng Trung Tây
- Số 258, đoạn 3, đường Dân Tộc, quận Trung Tây, thành phố Đài Nam
- No.258, Sec. 3, Minzu Rd., West Central Dist., Tainan City 73001, Taiwan (R.O.C.)
06-2232609
Quay lại đầu trang

CỤC XÃ HỘI

I. Đối tượng phục vụ
Thường trú và tạm trú ở thành phố Đài Nam, lưu trú theo diện kết hôn, lưu trú dài hạn hoặc người Trung Quốc Đại Lục đã có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) và những gia đình có vợ hoặc chồng là người nước ngoài.
 
II. Nội dung phục vụ
III. Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới
◎ Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới cơ sở 1
- Đơn vị phụ trách: Dòng Nữ Tu Truyền Giáo Đức Maria Vô Nhiễm Tài Đoàn Pháp Nhân Công Giáo
- Điện thoại: 06-6330327
- Địa chỉ: Lầu 3, số 61, đường Dân Quyền, quận (khu) Tân Doanh, thành phố Đài Nam
- Address: 3F., No. 61, Minquan Rd., Xinying Dist., Tainan City 730, Taiwan (R.O.C.)
◎Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới cơ sở 2
- Đơn vị phụ trách: Dòng Nữ Tu Truyền Giáo Đức Maria Vô Nhiễm Tài Đoàn Pháp Nhân Công Giáo
- Điện thoại: 06-2992562
- Địa chỉ: Lầu 7, số 315, đoạn 2, đường Trung Hoa Tây, quận An Bình, thành phố Đài Nam
- Address: 7F., No. 315, Sec. 2, Zhonghua W. Rd., Anping Dist., Tainan City 708, Taiwan (R.O.C.)
◎Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới cơ sở 3
- Đơn vị phụ trách: Hiệp Hội Nhân Viên Công Tác Xã Hội Xã Đoàn Pháp Nhân Cơ Đốc Giáo Đài Loan
- Điện thoại: 06-5950585
- Địa chỉ: Số 111, đường Văn Hành, quận Quan Miếu, thành phố Đài Nam

- Address: No. 111, Wenheng Rd., Guanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan (R.O.C.) 4. Địa chỉ website
https://sab.tainan.gov.tw/News.aspx?n=21363&sms=19491
Quay lại đầu trang

CỤC CẢNH SÁT

Cục Cảnh sát Chính phủ thành phố Đài Nam – Bảo vệ an toàn bản thân (nhân thân)
 
I. Lời nói đầu:
Sự an toàn của phụ nữ và trẻ em là chính sách trọng tâm của chính phủ trong giai đoạn hiện tại, trước tình hình thực tế là phụ nữ bị tấn công tình dục, quấy rối tình dục, bạo lực gia đình…, và vấn đề trẻ em bị bạo hành ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí đã có nhiều bi kịch gia đình xảy ra khi nạn nhân bị khủng hoảng “giết con rồi tự sát”. Do đó, việc thực hiện bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em thực sự là vấn đề cấp thiết.
 
Đội cảnh sát hỗ trợ phụ nữ và trẻ em của Cục đã thực hiện các biện pháp phòng, chống: bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục trẻ em. Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền về vấn đề: an toàn cho phụ nữ và trẻ em, bảo vệ trẻ em… Đồng thời kết hợp với các đơn vị có liên quan như đoàn thể phụ nữ và trẻ em trong nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, tư pháp, y tế, giáo dục và điều trị y tế…để hợp tác xây dựng một mạng lưới phòng chống chặt chẽ và toàn diện, cung cấp các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ một cách hoàn hảo nhất để đảm bảo hơn cho sự an toàn của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố, nhằm tạo nên không gian sống văn minh hơn.
 
II. Hạng mục phục vụ tăng cường sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em:
 
III. Tương tác trong tuyên truyền văn hóa đa nguyên
 
IV. Số điện thoại khẩn cấp
Các phân cục thuộc Cục cảnh sát
Địa chỉ liên lạc
Address
Số điện thoại liên lạc
Phân cục Tân Doanh
- Số 119, đường Trung Sơn, quận Tân Doanh, thành phố Đài Nam
- No. 119, Zhongshan Rd., Xinying Dist., Tainan City 730, Taiwan (R.O.C.)
(06)632-3297
Phân cục Bạch Hà
- Số 128, đường Trung Sơn, quận Bạch Hà, thành phố Đài Nam
- No. 128, Zhongshan Rd., Baihe Dist., Tainan City 732, Taiwan (R.O.C.)
(06)685-2006
Phân cục Ma Đậu
- Số 6, đường Hưng Quốc, quận Ma Đậu, thành phố Đài Nam
- No. 6, Xingguo Rd., Madou Dist., Tainan City 721, Taiwan (R.O.C.)
(06)572-2031
Phân cục Giai Lý
- Số 7, đường Trung Hiếu, khu phố 27, phường Lục An, quận Giai Lý, thành phố Đài Nam
- No. 7, Zhongxiao Rd., 27 Neighborhood, Lu'an Vil., Jiali Dist., Tainan City 722, Taiwan (R.O.C.)
(06)722-2012
Phân cục Học Giáp
- Số 294, đường Hoa Tông, quận Học Giáp, thành phố Đài Nam
- No. 294, Huazong Rd., Xuejia Dist., Tainan City 726, Taiwan (R.O.C.)
(06)783-2701
Phân cục Thiện Hóa
- Số 461, đường Hưng Nông, quận Thiện Hóa, thành phố Đài Nam
- No. 461, Xingnong Rd., Shanhua Dist., Tainan City 741, Taiwan (R.O.C.)
(06)581-7434
Phân cục Tân Hóa
- Số 91, đường Trung Sơn, quận Tân Hóa, thành phố Đài Nam
- No. 91, Zhongshan Rd., Xinhua Dist., Tainan City 712, Taiwan (R.O.C.)
(06)590-2003
Phân cục Quy Nhân
- Số 1209, đoạn 1, đường Trung Chính Nam, phường Lục Giáp, quận Quy Nhân, thành phố Đài Nam
- No. 1209, Sec. 1, Zhongzheng N. Rd., Liujia Vil., Guiren Dist., Tainan City 711, Taiwan (R.O.C.)
(06)230-4964
Phân cục Ngọc Tĩnh
- Số 2, đường Trung Sơn, phường Ngọc Điền, quận Ngọc Tĩnh, thành phố Đài Nam
- No. 2, Zhongshan Rd., Yutian Vil., Yujing Dist., Tainan City 714, Taiwan (R.O.C.)
(06)574-2007
Phân cục Vĩnh Khang
- Số 320, đường Đông Kiều Thất, quận Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam
- No. 320, Dongqiao 7th Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)
(06)233-3324
Phân cục 1
- Số 740 đường Sùng Thiện, quận Đông, thành phố Đài Nam
- No. 740, Chongshan Rd., East Dist., Tainan City 701, Taiwan (R.O.C.)
(06)268-4867
Phân cục 2
- Số 144, Ngõ Nam Ninh, quận Trung Tây, thành phố Đài Nam
- No. 144, Nanning St., West Central Dist., Tainan City 700, Taiwan (R.O.C.)
(06)213-9070
Phân cục 3
- Số 396, đoạn 3, đường An Trung, quận An Nam, thành phố Đài Nam
- No. 396, Sec. 3, Anzhong Rd., Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan (R.O.C.)
(06)256-7666
Phân cục 4
- Số 312, đường Dục Bình, quận An Bình, thành phố Đài Nam
- No. 312, Yuping Rd., Anping Dist., Tainan City 708, Taiwan (R.O.C.)
(06)295-4116
Phân cục 5
- Số 650, đường Văn Hiền, quận Bắc, thành phố Đài Nam
- No. 650, Wenxian Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan (R.O.C.)
(06)259-8595
Phân cục 6
- Số 241, đoạn 2, đường Trung Hoa Nam, quận Nam, thành phố Đài Nam
- No. 241, Sec. 2, Zhonghua S. Rd., South Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)
(06)264-0556
 
V. Trang (đường link) liên kết liên quan

Trang thông tin toàn cầu của Cục cảnh sát Chính phủ thành phố Đài Nam www.tnpd.gov.tw

Quay lại đầu trang

CỤC GIÁO DỤC

Hạng mục phục vụ
1. Chương trình giáo dục dành cho người lớn và cư dân mới
1.1 Các lớp với chương trình giáo dục dành cho người lớn và cư dân mới.
1.2 Dịch vụ công giúp chăm sóc con của cư dân mới khi tham gia các khóa học trong chương trình giáo dục.
1.3 Các lớp hỗ trợ cư dân mới thích nghi với cuộc sống ở Đài Loan.
1.4 Đẩy mạnh mở rộng các hoạt động:
1.4.1 Tuyển chọn và trao giải các tác phẩm “ Động lòng người trăm phần trăm, những bức ảnh nói lên chân tình”
1.4.2 Đại hội biểu dương những tấm gương học tập suốt đời
1.4.3 Phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở
2. Chương trình giáo dục gia đình dành cho cư dân mới
2.1 Chương trình giáo dục nuôi dạy con cái dành cho các bậc phụ huynh gia đình cư dân mới
2.2 Chương trình giáo dục hôn nhân gia đình dành cho cư dân mới
2.3 Tuyên truyền giáo dục gia đình cho cư dân mới
2.4 Trung tâm học tập dành cho cư dân mới
3. Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục dành cho trẻ là con của cư dân mới
3.1 Bổ túc tiếng hoa
3.2 Chương trình giáo dục giúp phụ huynh trong vấn đề nuôi dạy con cái.
3.3 Tư vấn, hỗ trợ
3.4 Tổ chức hoạt động: đa văn hóa hoặc các ngày lễ quốc tế
3.5 Biên tập, in ấn và mua các tài liệu giảng dạy về văn hóa đa nguyên
3.6 Hội thảo nghiên cứu dành cho giáo viên giảng dạy văn hóa đa nguyên
4. Dịch vụ công dành cho trẻ chậm phát triển là con của cư dân mới
4.1. Kiểm tra, đánh giá sự phát triển của trẻ ở tất cả các trường mẫu giáo trên địa bàn thành phố
4.2. Trẻ chậm phát triển tiếp nhận các dịch vụ hỗ trợ giáo dục đặc biệt có liên quan.
5. Đào tạo nhân viên giảng dạy ngôn ngữ cư dân mới
6. Hoạt động vui học ngôn ngữ cư dân mới
II. Đối tượng phục vụ
    Cư dân mới và con của cư dân mới trên địa bàn thành phố
III. Danh sách đơn vị phục vụ và phương thức liên lạc.
 
Hạng mục
Đơn vị phục vụ
Điện thoại liên lạc
Lớp học với chương trình giáo dục dành cho người lớn và cư dân mới
Phòng giáo dục xã hội
06-2991111,
máy lẻ: 8277
Dịch vụ chăm sóc trẻ trong thời gian cư dân mới tham gia khóa học trong chương trình giáo dục
Phòng giáo dục xã hội
06-2991111,
máy lẻ: 6131
Lớp hỗ trợ cư dân mới thích nghi với cuộc sống ở Đài Loan
Phòng giáo dục xã hội
06-2991111,
máy lẻ: 6131
Phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Phòng giáo dục xã hội
06-2991111,
máy lẻ: 8277
Chương trình giáo dục gia đình cư dân mới
Trung tâm giáo dục gia đình
06-6591068
06-2210510
Trung tâm học tập dành cho cư dân mới
Trường tiểu học Đông Sơn
Trường tiểu học Đại Cảng
06-6802274
06-2591941
Chương trình giáo dục dành cho con của cư dân mới
Phòng phát triển chương trình giảng dạy
06-2991111,
máy lẻ: 8334
Dịch vụ hỗ trợ trẻ chậm phát triển là con của cư dân mới
Trung tâm tài nguyên giáo dục đặc biệt
06-2412734
 

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào biểu tượng bên trái, đến trang wed của Cục Giáo dục (http://boe.tn.edu.tw/boe/wSite/mp?mp=20

Quay lại đầu trang

Cục Lao động

I. Hạng mục dịch vụ:
  1. Cung cấp tư vấn dịch vụ việc làm và giới thiệu môi giới việc làm.
  2. Cung cấp tư vấn huấn luyện nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng việc làm của các bạn Tân di dân.
  3. Cung cấp dạy học viết sơ yếu lý lịch và dịch vụ giao lưu kỹ năng phỏng vấn.
  4. Tương tác trao đổivới Chủ thuê, nâng cao nguyện vọng Chủ thuê tuyển dụng Tân di dân.
  5. Tổ chức tọa đàm xúc tiến việc làm, nâng cao kỹ năng việc làm.
  6. Thứ Tư hàng tuần phát hành Báo nhanh việc làm, đặt tại quầy dịch vụ việc làm thuộc thẩm quyền của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Huấn luyện Nghề nghiệp – Cục Lao động tại Chính quyền chúng tôi, cung cấp cho các bạn Tân di dân tra cứu cơ hội công việc.
  7. Bản giới thiệu chiêu sinh huấn luyện nghề nghiệp đặt trên trang web Trung tâm Dịch vụ Việc làm Huấn luyện Nghề nghiệp – Cục Lao động tại Chính quyền chúng tôi và quầy dịch vụ việc làm thuộc thẩm quyền của Trung tâm này, cung cấp cho các bạn Tân di dân tìm hiều thông tin huấn luyện nghề nghiệp.
II. Bảng danh mục liên hệ Đơn vị phục vụ:
(I)Trung tâm Dịch vụ Việc làm Huấn luyện Nghề nghiệp – Cục Lao động Chính quyền thành phố Đài Nam
Điện thoại: 06-6330820 Fax: 06-6333022
Địa chỉ: Số 36, đường Dân Trị, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam (tầng 10, tòa nhà Thế Kỷ Trung tâm Thị chính Dân Trị)
(II) Quầy dịch vụ việc làm thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Huấn luyện Nghề nghiệp – Cục Lao động Chính quyền thành phố Đài Nam
1. Quầy dịch vụ việc làm Quan Điền
Điện thoại: 06-6990302 Fax: 06-6935117
Địa chỉ: Số 21, đường Công Nghiệp, phường Nhị Trấn, khu Quan Điền, thành phố Đài Nam (quầy dịch vụ tầng 1 Trung tâm Dịch vụ Khu công nghiệp Qan Điền)
2. Quầy dịch vụ việc làm Quy Nhân
Điện thoại: 06-3300948 Fax: 06-3307292
Địa chỉ: Số 568-1, đoạn 1, đường Trung Sơn, khu Quy Nhân, thành phố Đài Nam (phía sau Bảo tàng Mỹ thuật Quy Nhân)
3. Quầy dịch vụ việc làm Tân Thị
Điện thoại: 06-5892322 Fax: 06-5892324
Địa chỉ: Số 12, phố Trung Hưng, phường Tân Thị, khu Tân Thị, thành phố Đài Nam (tầng 3 Ủy ban khu Tân Thị)
4. Quầy dịch vụ việc làm Gia Lý
Điện thoại: 06-7236701 Fax:06-7236703
Địa chỉ: Số 417, đường Trung Sơn, khu Gia Lý, thành phố Đài Nam (tầng 1 Văn phòng Địa chính Gia Lý)
5. Quầy dịch vụ việc làm Vĩnh Hoa
Điện thoại: 06-2930785 Fax: 06-2930786
Địa chỉ: Số 6, đoạn 2, đường Vĩnh Hoa, khu An Bình, thành phố Đài Nam (tầng 8 Trung tâm Thị chính Vĩnh Hoa)
6. Dịch vụ trong khu công nghiệp Công nghệ Đài Nam
Điện thoại: 06-3840346 Fax: 06-3842025
Địa chỉ: Số 1, đại lộ Công viên Công nghệ, khu An Nam, thành phố Đài Nam (tầng 1 Trung tâm Dịch vụ Khu Công nghiệp)
7. Dịch vụ trong khu công nghiệp Tổng Đầu Liêu – Hòa Thuận
Điện thoại: 06- 3563883 Fax: 06-3563661
Địa chỉ: Số 98, đoạn 2, đường An Hòa, khu An Nam, thành phố Đài Nam (Thực nghiệp Đông Dương)
8. Dịch vụ trong khu công nghiệp Thụ Cốc
Điện thoại: 06-5895432 Fax: 06-5894697
Địa chỉ: Số 8, đường Trung Tâm, khu Tân Thị, thành phố Đài Nam (tầng 1 Trung tâm Dịch vụ Khu công nghiệp Thụ Cốc)
III. Hướng dẫn bày bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ dành cho Tân di dân – Dự án Phòng làm việc Xây dựng Giấc mơ Sáng tạo Thanh Thiên
Nguyên dự án Tú Cách Lầu được đưa kèm vào dự án Phòng làm việc Xây dựng Giấc mơ Sáng tạo Thanh Thiên (gọi tắt là Phòng Thanh Thiên) vào năm 2020, là một nơi cung cấp cho người tàn tật, Tân di dân, phụ nữ ở diện đặc biệt trên địa bàn Đài Nam trưng bày các sáng tác thủ công mỹ nghệ, hy vọng thông qua đặc tính đường mạng không biên giới, để người tàn tật, phụ nữ ở diện đặc biệt có thể thể hiện tay nghề của mình mà không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Ngoài ra, nếu có cơ hội mở quầy bày bán, Cục chúng tôi cũng sẽ thông báo mọi lúc, hỗ trợ các đối tác thuộc dự án này nâng cao sự hiện diện tác phẩm của mình, gia tăng đường kênh tiêu thụ.

(I) Điều kiện đăng ký:
1. Người đăng ký phải có kỹ năng sáng tác thủ công mỹ nghệ, và thực tế có tạo ra sản phẩm, và có các điều kiện sau đây:
2. Sản phẩm phải là tác phẩm cá nhân (không được là thực phẩm).

(II) Phương thức đăng ký:
Người đăng ký phải đề xuất đăng ký trong thời gian thông báo của Cục chúng tôi, mỗi lần đăng ký thời hạn có hiệu lực là 2 năm, và đăng ký theo quy định sau đây:
1. Thời gian đăng ký: Tháng 04 và tháng 10 hàng năm.
2. Các văn bản cần nộp như sau:
3. Trường hợp hồ sơ bằng văn bản do người đăng ký nộp được Cục chúng tôi thẩm tra không phù hợp quy định, thì có thể bổ sung văn bản; trường hợp sau khi thông báo mà vẫn không hoàn thành bổ sung, thì sẽ trả lại.
4. Trường hợp sau Cục chúng tôi thụ lý hồ sơ đăng ký tháng 04, tháng 10 hàng năm, mời chuyên gia, học giả mở Hội nghị tiến hành thẩm tra và đã được thông qua thẩm tra, thì Cục chúng tôi sẽ thông báo đến người đăng ký theo kết quả thẩm tra.

Nếu muốn biết thêm chi tiết giới thiệu, vui lòng vào trang web của Cục chúng tôi:
https://web.tainan.gov.tw/labor/cp.aspx?n=528 

Quay lại đầu trang

CỤC Y TẾ

I.  Cung cấp các dịch vụ về chẩn đoán, điều trị và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ dành cho người vợ hoặc chồng là cư dân mới.
II. Công tác chăm sóc sức khỏe cho các em là con của cư dân mới
4.    Đối với những trường hợp nghi ngờ là dương tính khi làm xét nghiệm sàng lọc sơ sinh và những trường hợp dương tính thì tiến hành quản lí và theo dõi.
 
III. Phòng Y tế của các quận/khu phục vụ người vợ hoặc chồng là người nước ngoài
 
Tên cơ sở y tế
Địa Chỉ
Address
Điện thoại
Phòng Y tế Quận Tân Doanh
- Số 72, đường Tam Dân, quận Tân Doanh, thành phố Đài Nam
- No. 72, Sanmin Rd., Xinying Dist., Tainan City 730, Taiwan (R.O.C.)
06-6355696
Phòng Y tế Quận Diêm Thủy
1.   - Số 1, đường Võ Miếu, quận Diêm Thủy, thành phố Đài Nam
2.   - No. 1, Wumiao Rd., Yanshui Dist., Tainan City 737, Taiwan (R.O.C.)
06-6521041
Phòng Y Tế Quận Bạch Hà
- Số 5, đường Quốc Quang, Vĩnh An, quận Bạch Hà, thành phố Đài Nam
- No. 5, Yongan Vil., Guoguang Rd., Baihe Dist., Tainan City 732, Taiwan (R.O.C.)
06-6852014
Phòng Y tế Quận Ma Đậu
- Số 11-1, đường Hưng Quốc, phường Cảng Khẩu, quận Ma Đậu, thành phố Đài Nam
- No. 11-1, Xingguo Rd., Gangkou Vil., Madou Dist., Tainan City 721, Taiwan (R.O.C.)
06-5722215
Phòng Y tế Quận Giai Lý
- Số 159, đường Tiến Học, quận Giai Lý, thành phố Đài Nam
- No. 159, Jinxue Rd., Jiali Dist., Tainan City 722, Taiwan (R.O.C.)
06-7224106
Phòng Y tế Quận Tân Hóa
- Số 143, đường Kiến Khang, quận Tân Hóa, thành phố Đài Nam
- No. 143, Jiankang Rd., Xinhua Dist., Tainan City 712, Taiwan (R.O.C.)
06-5906025
Phòng Y tế Quận Thiện Hóa
- Số 200, đường Trung Sơn, quận Thiện Hóa, thành phố Đài Nam
- No. 200, Zhongshan Rd., Shanhua Dist., Tainan City 741, Taiwan (R.O.C.)
06-5837035
Phòng Y tế Quận Học Giáp
- Số 38, đường Kiến Quốc, quận Học Giáp, thành phố Đài Nam
- No. 38, Jianguo Rd., Xuejia Dist., Tainan City 726, Taiwan (R.O.C.)
06-7833359
Phòng Y tế Quận Liễu Doanh
- Số 54/5, Liễu Doanh, phường Sĩ Lâm, quận Liễu Doanh, thành phố Đài Nam
- No. 54-5, Liuying, Silin Vil., Liuying Dist., Tainan City 736, Taiwan (R.O.C.)
06-6220464
Phòng Y tế Quận Hậu Bích
- Số 3, phường Hậu Bích, quận Hậu Bích, thành phố Đài Nam
- No. 3, Houbi Vil., Houbi Dist., Tainan City 731, Taiwan (R.O.C.)
06-6872624
Phòng Y tế Quận Đông Sơn
- Số 236, phường Đông Sơn, quận Đông sơn, thành phố Đài Nam
- No. 236, Dongshan Vil., Dongshan Dist., Tainan City 733, Taiwan (R.O.C.)
06-6802618
Phòng Y tế Quận Hạ Doanh
- Số 137, đoạn 2, đường Trung Sơn, phường Doanh Tiền, quận Hạ Doanh, thành phố Đài Nam
- No. 137, Sec. 2, Zhongshan Rd., Xiaying Dist., Tainan City 735, Taiwan (R.O.C.)
06-6892149
Phòng Y tế Quận Lục Giáp
- Số 110, đường Trung Hoa, quận Lục Giáp, thành phố Đài Nam.
- No. 110, Zhonghua Rd., Liujia Dist., Tainan City 734, Taiwan (R.O.C.)
06-6982013
Phòng Y tế Quận Quan Điền
- Số 128, đoạn 1, đường Trung Sơn, phường Long Điền, quận Quan Điền, thành phố Đài Nam
- No. 128, Sec. 1, Zhongshan Rd., Guantian Dist., Tainan City 720, Taiwan (R.O.C.)
06-5791493
Phòng Y tế Quận Đại Nội
- Số 2, phường Đại Nội, quận Đại Nội, thành phố Đài Nam
- No. 2, Danei Vil., Danei Dist., Tainan City 742, Taiwan (R.O.C.)
06-5761044
Phòng Y tế Quận Tây Cảng
- Số 368 đường Trung Sơn, quận Tây Cảng, thành phố Đài Nam
- No. 368, Zhongshan Rd., Xigang Dist., Tainan City 723, Taiwan (R.O.C.)
06-7952338
Phòng Y tế Quận Thất Cổ
- Số 379, phường Đại Trình, quận Thất Cổ, thành phố Đài Nam
- No. 379, Dacheng, Qigu Dist., Tainan City 724, Taiwan (R.O.C.)
06-7872277
Phòng Y tế Quận Tướng Quân
- Số 185/6, phường Trung Hưng, quận Tướng Quân, thành phố Đài Nam
- No. 185-6, Zhongxing, Jiangjun Dist., Tainan City 725, Taiwan (R.O.C.)
06-7942007
Phòng Y tế Quận Bắc Môn
- Số 50, phường Vĩnh Long, quận Bắc Môn, thành phố Đài Nam
- No. 50, Yonglong Vil., Beimen Dist., Tainan City 727, Taiwan (R.O.C.)
06-7862043
Phòng Y tế Quận Tân Thị
- Số 12, ngõ Trung Hưng, quận Tân Thị, thành phố Đài Nam
- No. 12, Zhongxing St., Xinshi Dist., Tainan City 744, Taiwan (R.O.C.)
06-5992504
Phòng Y tế Quận An Định
- Số 59/1, phường An Định, quận An Định, thành phố Đài Nam
- No. 59-1, Anding Vil, Anding Dist., Tainan City 745, Taiwan (R.O.C.)
06-5922022
Phòng Y tế Quận Sơn Thượng
- Số 35/2, phường Sơn Thượng, quận Sơn Thượng, thành phố Đài Nam
- No. 35-2, Shanshang, Shanshang Dist., Tainan City 743, Taiwan (R.O.C.)
06-5781013
Phòng Y tế Quận Ngọc Tĩnh
- Số 5, đường Trung Chính, quận Ngọc Tĩnh, thành phố Đài Nam
- No. 5, Zhongzheng Rd., Yujing Dist., Tainan City 714, Taiwan (R.O.C.)
06-5742275
Phòng Y tế Quận Nam Tây
- Số 226, đường Trung Chính, quận Nam Tây, thành phố Đài Nam
- No. 226, Zhongzheng Rd., Nanxi Dist., Tainan City 715, Taiwan (R.O.C.)
06-5751006
Phòng Y tế Quận Nam Hóa
- Số 226/1, phường Nam Hóa, quận Nam Hóa, thành phố Đài Nam
- No. 226-1, Nanhua, Nanhua Dist., Tainan City 716, Taiwan (R.O.C.)
06-5771139
Phòng Y tế Quận Tả Trấn
- Số 172/15, phường Trung Chính, quận Tả Trấn, thành phố Đài Nam
- No. 172/15, Zhongzheng, Zuozhen Dist., Tainan City 713, Taiwan (R.O.C.)
06-5731114
Phòng Y tế Quận Nhân Đức
- Số 2, hẻm 606, đường Trung Chính, phường Nhân Đức, quận Nhân Đức, thành phố Đài Nam.
- No. 2, Ln. 606, Zhongshan Rd., Rende Dist., Tainan City 717, Taiwan (R.O.C.)
06-2704153
Phòng Y tế Quận Quy Nhân
- Số 1, đoạng 1, đường Trung Chính Bắc, quận Quy Nhân, thành phố Đài Nam
- No. 1, Sec. 1, Zhongzheng N. Rd., Guiren Dist., Tainan City 711, Taiwan (R.O.C.)
06-2304030
Phòng Y tế Quận Quan Miếu
- Số 1000, đường Trung Chính, phường Sơn Tây, quận Quan Miếu, thành phố Đài Nam
- No. 1000, Zhongzheng Rd., Guanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan (R.O.C.)
06-5952395
Phòng Y tế Quận Long Khi
- Số 158, đường Tân Thị Tử, phường Kỳ Đỉnh, quận Long Khi, thành phố Đài Nam
- No. 158, Xinshizi, Longqi Vil., Longqi Dist., Tainan City 719, Taiwan (R.O.C.)
06-5941397
Phòng Y tế Quận Vĩnh Khang
- Số 51, đường Văn Hóa, quận Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam
- No. 1, Wenhua Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)
06-2326507
Phòng Y tế Quận Đông
- Số 418, đoạn 1, đường Lâm Sâm, phường Long Sơn, quận Đông, thành phố Đài Nam
- No. 418, Sec. 1, Linsen Rd., Longsan Vil., East Dist., Tainan City 701, Taiwan (R.O.C.)
06-2674085
Phòng Y tế Quận Nam
- Số 6, đường Nam Hòa, quận Nam, thành phố Đài Nam
- No. 6, Nanhe Rd., South Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)
06-2618578
Phòng Y tế Quận Trung Tây
- Số 94, ngõ Hoàn Hà, phường An Hải, quận Trung Tây, thành phố Đài Nam
- No. 94, Huanhe St., West Central Dist., Tainan City 700, Taiwan (R.O.C.)
06-2252403
Phòng Y tế Quận Bắc
- Số 50, ngõ Tây Hoa, quận Bắc, thành phố Đài Nam
- No. 50, Xihua St., North Dist., Tainan City 704, Taiwan (R.O.C.)
06-2252404
Phòng Y tế Quận An Nam
- Số 70, đường Nhân An, quận An Nam, thành phố Đài Nam
- No. 70, Renan Rd., Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan (R.O.C.)
06-2567406
Phòng Y tế Quận An Bình
- Số 310, đường Dục Bình, quận An Bình, thành phố Đài Nam
- No. 310, Yuping Rd., Anping Dist., Tainan City 708, Taiwan (R.O.C.)
06-2996210
四、Địa chỉ website
https://health.tainan.gov.tw/page.asp?nsub=A8B7A5
Quay lại đầu trang
Đường dây nóng phục vụ tư vấn người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan Tổng cục Di dân Bộ Nội chính 1990
Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật :24 h các ngày trong năm
Tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Campuchia : 9:00-17:00 thứ 2 đến thứ 6 (không bao gồm các ngày nghỉ lễ quy định và ngày nghỉ khác )