ตารางรายการบริการดูแลและให้คําปรึกษาผู้อพยพใหม”

外籍配偶(含大陸配偶)服務項目分工一覽表

สำนักกิจการพลเรือน

1รายการบริการของสำนักงานกิจการครัวเรือนของสำนักกิจการพลเรือน:
2. ตารางกระบวนการชาวต่างชาติแต่งงานกับชาวไต้หวันเพื่อขอสัญชาติของสาธารณรัฐจีนไต้หวันเ
คลิกฉันเพื่อดาวน์โหลด
 
3. ข้อมูลการติดต่อของสำนักงานครัวเรือน:
ชื่อสามสำนักงานครัวเรือน:
ที่ทำการ
ที่อยู่
    โทรศัพท์
สามสำนักงานครัวเรือน ซินหยิง:
ที่ทำการ ซินหยิง
ชั้น 1 อาคารเซ็นจูรี่ถนนหมินซี 36 เขตซินหยิงเมืองไถหนาน
06-6323470
ที่ทำการ เย้นสุย
เลขที่102 ถนนเป่ยเหมินเขตเย้นสุยเมืองไถหนาน
06-6521404
ที่ทำการ ลิยู่หยิง
เลขที่ 2 ถนน โปไอ้ เขตลิยู่หยิง เมืองไถหนาน
06-6220744
สามสำนักงานครัวเรือน ไป๋เหอ
ที่ทำการ ไป๋เหอ
เลขที่ 128 ถนนจงซานเขตไป๋เหอเมืองไถหนาน
06-6852314
ที่ทำการ โห้ปิ้
เลขที่ 6 โห้ปิ้หลี เขตโห้ปิ้ เมืองไถหนาน
06-6872859
ที่ทำการ ตงซาน
เลขที่ 219/1 ตงชาน เขตตงชานเมืองไถหนัน
06-6801154
สามสำนักงานครัวเรือน มาเดา
ที่ทำการ หมาโต้
เลขที่ 35 ถนนจงหัว เขตหมาโต้ เมืองไถหนัน
06-5722105
ที่ทำการ เซี่ยหยิง
เลขที่ 15 ถนน เร็นเฮ้อยี่เจ เขตเซี่ยหยิง เมืองไถหนาน
06-6892480
สามสำนักงานครัวเรือน         กวนเถียน
ที่ทำการ กวนเถียน
เลขที่ 237 ต้วนที่ 1ถนนซิ่งยี่ เขตกวนเถียน เมืองไถหนาน
06-5791740
ที่ทำการ โล่เจี๋ย
เลขที่ 212 ถนนจงซาน เขต โล่เจี๋ย เมืองไถหนาน
06-6982408
สามสำนักงานครัวเรือน เจียลี่
ที่ทำการ เจียลี่
เลขที่ 17 ถนนจงเซ่า เขต เจียลี่ เมืองไถหนาน
06-7224172
ที่ทำการ ซิกั่ง
เลขที่ 337 ถนนจงซาน เขตซิกั่ง เมืองไถหนาน
06-7952414
ที่ทำการ ชีกู๋
เลขที่ 376 ต้าเฉิงหลี่ เขตชีกู๋ เมืองไถหนาน
06-7872127
สามสำนักงานครัวเรือน ซุ้ยเจี๋ย
ที่ทำการ ซุ้ยเจี๋ย
เลขที่ 313 ถนนหัวจง เขต ซุ้ยเจี๋ย เมืองไถหนาน
06-7833844
ที่ทำการ เจียงจุล
เลขที่ 212/1 ถนนจงซิน เขตเจียงจุล เมืองไถหนาน
06-7942154
ที่ทำการ เป่ยเหมิน
เลขที่ 229 เป่ยเหมินจิย้อเฉงหลี่ เขตเป่ยเหมินไถหนาน
06-7862244
สามสำนักงานครัวเรือน ซินฮั่ว
ที่ทำการ ซินฮั่ว
เลขที่ 11 ซอย 31 ถนน เหอผิง เขต ซินฮั่ว เมืองไถหนาน
06-5903978
ที่ทำการ ต้าเน่
เลขที่  74 สือจื่อไล่ เขตต้าเน่ เมืองไถหนาน
06-5761259
ที่ทำการ ซานสร้าง
เลขที่ 36 ซานสร้างหลี่   เขตซานสร้าง เมืองไถหนาน
06-5781204
สามสำนักงานครัวเรือน ซ่านฮั่ว
ที่ทำการ ซ่านฮั่ว
เลขที่ 269 ถนน กวงฟู่ เขตซ่านฮั่ว เมืองไถหนาน
06-5817445
ที่ทำการ อานติ้ง
เลขที่ 443/1 อานติ้ง เขตอานติ้ง เมืองไถหนาน
06-5922228
สามสำนักงานครัวเรือน ยู่จิ่น
ที่ทำการ ยู่จิ่น
เลขที่ 2/1 ถนนจงซาน   เขตยู่จิ่น เมืองไถหนาน
06-5742474
ที่ทำการ หนานซี
เลขที่ 232 ถนนจงเจิ้ง เขตหนานซี เมืองไถหนาน
06-5751082
ที่ทำการ หนานฮั่ว
เลขที่ 170 หนานฮั่วหลี่ เขตหนานฮั่ว เมืองไถหนาน
06-5771164
ที่ทำการ โจ่อเจิ้น
ชั้น 2 เลขที่ 122 โจ่อเจิ้นหลี่ เขตโจ่อเจิ้น เมืองไถหนาน
06-5731201
สามสำนักงานครัวเรือน เร้นเต๋อ
ที่ทำการ เร้นเต๋อ
เลขที่ 3 ซอย606 ถนนจงซาน   เขตเร้นเต๋อ    เมืองไถหนาน
06-2704430
สามสำนักงานครัวเรือน กุยเร้น
ที่ทำการ กุยเร้น
เลขที่1205 ต้วนที่ 1 ถนน จงเจิ้นหนานลู้ เขตกุยเร้น            เมืองไถหนาน
06-2302756
ที่ทำการ กวนมิ่าว
ลขที่ 19 ถนนเว้นเหิน เขตกวนมิ่าว เมืองไถหนาน
06-5952062
ที่ทำการ หลงชี้
ชั้น 2 เลขที่ 201 ซินซื่อจื่อ เขตหลงชี้ เมืองไถหนาน
06-5941182
สามสำนักงานครัวเรือน หยงคัง
ที่ทำการ หยงคัง
เลขที่ 735 ถนนต้าถง เขตหยงคัง เมืองไถหนาน
06-2326734
ที่ทำการ ซินซึ่
เลขที่ 242 ถนนกวงหัว เขตซินซึ่ เมืองไถหนาน
06-5993582
สามสำนักงานครัวเรือน ฝูตง
ที่ทำการ ตงชี
เลขที่195 ถนนฉองซ่าน เขตตงชี เมืองไถหนาน
06-3351559
สามสำนักงานครัวเรือน ฝูหนาน
ที่ทำการ หนานชี
เลขที่ 2 ถนนหมิงซิง เขตหนานชี เมืองไถหนาน
06-2913702
สามสำนักงานครัวเรือน ฝูเป๋
ที่ทำการ เป๋ชี
เลขที่ 7 ซอย 238 ถนนเฉิงกง เขตเป๋ชี    เมืองไถหนาน
06-2219303
สามสำนักงานครัวเรือน         อานหนาน
ที่ทำการ อานหนาน
เลขที่ 306 ต้วนที่ 2 ถนนอานจง เขตอานหนาน   เมืองไถหนาน
06-2471161
สามสำนักงานครัวเรือน อานผิง
ที่ทำการ อานผิง
เลขที่ 318 ถนน ยู่ผิง เขตอานผิง เมืองไถหนาน
06-2953155
สามสำนักงานครัวเรือน จงซี
ที่ทำการ จงซี
เลขที่ 258 ต้วนที่ 3 ถนนหมินจู๋ เขตจงซี   เมืองไถหนาน
06-2232609
กลับหน้าหลัก

สำนักสังคม

วัตถุที่ให้บริการ
 ที่จดทะเบียนสํามะโนครัวหรืออยู่ในเมืองไถหนานจริง ๆ อยู่กับครอบครัวที่อยู่อาศัยระยะยาว
หรือ คนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับสัญชาติไต้หวันและคู่สมรสชาวต่างชาติและครอบครัวของเขา
 
เนื้อหาบริการ
ดูแลผ่านโทรศัพท์
บริการให้คำปรึกษา
บริการล่าม
การจัดการกรณีส่วนบุคคล
บริการสนับสนุน
บริการดูแลครอบครัว
การให้คำปรึกษาการปรับตัวในชีวิต
ทรัพยากรการเชื่อมโยงและการอ้างอิง
การโฆษณาชวนเชื่อวัฒนธรรมหลากหลายและการสนับสนุนสิทธิ
ความช่วยเหลือจากสถานการณ์พิเศษสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติก่อนที่จดทะเบียนสํามะโนครัว
 
ศูนย์บริการครอบครัวผู้พักอาศัยใหม่
◎ ศูนย์บริการครอบครัวผู้พักอาศัยใหม่๑
ดำเนินการ:มูลนิธิคริสตจักรคาทอลิกสมโภชฟรานซิสมิชชันนารีนักพรตหญิง
โทรศัพท์: 06-6330327
สถานที่: 3 / F เลขที่ 61 ถนน มินชวน เขต ซินอิ๋ง เมืองไถหนาน
◎    ศูนย์บริการครอบครัวผู้พักอาศัยใหม่๒
ดำเนินการ:มูลนิธิคริสตจักรคาทอลิกสมโภชฟรานซิสมิชชันนารีนักพรตหญิง
โทรศัพท์: 06-2992562
สถานที่: ชั้น 7 เลขที่ 315 ตอนที่ 2 ถนน จงหัว ซิ ลู่ เขต อานผิง เมืองไถหนาน
◎ ศูนย์บริการครอบครัวผู้พักอาศัยใหม่๓
ดำเนินการ: สมาคมนิติบุคคลนักสังคมสงเคราะห์คริสเตียนไต้หวัน
โทรศัพท์: 06-5950585

สถานที่: เลขที่ 111 ถนน เว้นเหิน เว้นเหิน กวนเมี้า เมืองไถหนาน 

4. ลิงค์เว็บไซต์
https://sab.tainan.gov.tw/News.aspx?n=21363&sms=19491
กลับหน้าหลัก

สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจเทศบาลไถหนาน -การป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
I. คำนำ:
การบำรุงรักษาความปลอดภัยของแม่และเด็ก เป็นกุญแจสำคัญของการบริหารราชการในขั้นตอนปัจจุบัน
เนื่องจากผู้หญิงถูกทำร้ายทางเพศกับการข่มขืนและกรณีเช่นความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
และปัญหาการทารุณกรรมเด็กก็รุนแรงขึ้นแม้กระทั่งมีโศกนาฏกรรมในครอบครัวมากมายที่ต้องตกใจกับ “การฆ่าตัวตายในการฆ่าเด็ก” ดังนั้นการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยของแม่และเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในปัจจุบัน
ทีมตำรวจแม่และเด็กของสถานีตำรวจเรา ใช้การจัดการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ป้องกันการโจมตีทางเพศ ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชน
การคุ้มครองเด็กการส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กและเด็กเป็นต้น และรวมเข้ากับกลุ่มสตรีและเด็กและหน่วยงานทางสังคมตุลาการสุขภาพการศึกษาและการแพทย์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีและใกล้ชิดให้บริการคุ้มครองแม่และเด็กด้านความปลอดภัยและสวัสดิการแบบองค์รวมช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ความปลอดภัยของมารดาและเด็กปลอดภัยยิ่งขึ้น สร้างพื้นที่ใช้สอยที่มีศักดิ์ศรีมากขึ้น
 
II. โครงการบริการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของแม่และเด็ก:
 (1) การดำเนินการกรณีมารดาและเด็กการรวม ข้อมูลสถิติ การติดตาม ควบคุมการดำเนินการที่ตามมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) การส่งเสริม "โปรแกรมบริการทีมแบบบูรณาการสำหรับกรณีการโจมตีทางเพศ" เพื่อให้บริการแบบมืออาชีพและเต็มเวลา
 (3) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้ถูกทำร้ายทางเพศทางการตรวจสอบ รายงานการลงทะเบียนและเยี่ยมชมงานป้องกันผู้กระทำผิดจากการก่ออาชญากรรมอื่น
 (4) การดำเนินการตาม ข้อ 1จากมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิเด็กและวัยรุ่น การคัดกรองครอบครัวที่มีความเสี่ยงและกลไกการแจ้งเตือนเพื่อสร้างเครือข่ายการคุ้มครองเด็ก
 (5) ดำเนินการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลกลไกการตรวจสอบเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ (กรณี)
เพื่อควบคุมคุณภาพการบริการของข้อร้องเรียน (กรณี) อย่างมีประสิทธิภาพ
 (6) กำลังจัดการเจ้าพนักงานป้องกันความรุนแรงในครอบครัว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เจียฝังกวน")
การคัดเลือกการประเมินการประเมินผลและการฝึกอบรมและการทำงานอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็กไม่รั่วไหล
 (7)
การนำความเฉลียวฉลาดและประสานงานการวางแผนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของสตรีและเด็ก หวังว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรโมชั่น
 (8) การเสริมสร้างความรู้ระดับมืออาชีพของตำรวจ  (รวมถึงความรู้ทางเพศและวัฒนธรรมหลากหลาย)  และทักษะการจัดการกรณีมารดาและเด็ก
 (9)
    การจัดการ“ การฝึกอบรมวิชาชีพด้านการสัมภาษณ์ผู้พิพากษาในคดีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก”
 (10) การเสริมสร้างการสืบสวนคดีการแสวงประโยชน์ทางเพศของเด็กและดำเนินการกลไกการทบทวนของการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็ก ปรับปรุงคุณภาพของคดี
III. การสนับสนุนและการมีปฏิสัมพันธ์ของวัฒนธรรมหลากหลาย
(1) จัดทำคู่มือความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับหลายภาษา (จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย
กัมพูชา)
คู่มือเล่มนี้จัดทำแผนเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยใหม่ที่มีความรุนแรงในครอบครัวและผู้ถูกทำร้ายทางเพศและวิถีกู้ภัยที่เกี่ยวข้อง
 (2) คู่มือส่งเสริมความปลอดภัยส่วนบุคคลผลิตฉบับหลายภาษา (จีนอังกฤษไทยเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีอินโดนีเซีย)จัดไว้ให้ ผู้อยู่อาศัยใหม่ที่มีความรุนแรงในครอบครัวและผู้ถูกทำร้ายทางเพศและวิถีกู้ภัยที่เกี่ยวข้องใช้โอกาสการโฆษณาแนะนำได้รับมอบหมายให้ หวังว่าจะส่งเสริมความปลอดภัยและแนวทางของผู้หญิงและเด็ก
 (3) เพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็กสถานีตำรวจเทศบาลเมืองไถหนานจัดซื้อออดฉุกเฉินรูปนางฟ้า (สัญญาณเตือน) และไฟจักรยาน ออกให้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ให้แก่ประชาชนใช้กันอย่างแพร่หลาย
 (4) ถานีตำรวจเรานอกเหนือจากการส่งเสริมกิจกรรมและความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กอย่างต่อเนื่อง ยังกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มหลากหลายวัฒนธรรมและผู้อยู่อาศัยใหม่การมีส่วนร่วม;
นอกจากนี้รวมกันกับกองพันกิจการภาคใต้กรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยสถานีบริการแรก และสถานีบริการที่สองเมืองไถหนานสำหรับ"การศึกษาและพระราชกฤษฎีกาสำหรับครอบครัวของผู้อยู่อาศัยใหม่ "ใช้แนวคิดของการป้องกันและควบคุมความรุนแรง ปรับปรุงความปลอดภัยสาธารณะ
หวังว่าจะได้พบกับวิสัยทัศน์ของ "ความปลอดภัยไถหนานใหญ่"
 
IV. สายเฉพาะความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
 (1) การรายงานบรรทัดพิเศษ: 110
 (2) สายป้องกันแห่งชาติ: 113
 (3) รายงานข้อมูลการติดต่อแต่ละสาขา
 
สาขา
ที่อยู่ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
 สาขาซินหยิง
เลขที่ 119 ถนนจงซานตำบลซินหยิง เมืองไถหนาน
06-6323297
 สาขาไป๋เหอ
เลขที่ 128 ถนนจงซานตำบลไป๋เหอ เมืองไถหนาน
06-6852006
 สาขามาเดา
เลขที่ 6 ถนน ซินกั่ว ตำบล หมาโต้ เมืองไถหนาน
06-5722031
สาขาเจียลี่
เลขที่ 7 ถนน จงเส้า 27 หลิน ลู่อาน หลี ตำบล เจียหลี  เมืองไถหนาน
06-7222012
 สาขาซุ้ยเจี๋ย
เลขที่ 294 ถนน ฮั้วจง ตำบล ซุ้ยเจี๋ย เมืองไถหนาน
06-7832701
 สาขาซ่านฮั่ว
เลขที่ 461 ถนนซิงหนอง ตำบล ซ่านฮั่ว เมืองไถหนาน
06-5817434
 สาขาซินฮั่ว
เลขที่ 91 ถนนจงซาน ตำบล ซิงฮั่ว เมืองไถหนาน
06-5902003
 สาขา กุยเรน
เลขที่1209 ต้วนที่ 1 ถนนจงเจิ้งนานลู้ ลู่เจียหลี ตำบล กุยเรน เมืองไถหนาน
06-2304964
 สาขายู่จิ่น
เลขที่ 2 ถนนจงซาน ยู้เทียนหลี ตำบลยู่จิ่น เมืองไถหนาน
06-5742007
 สาขาหยงคัง
เลขที่ 320 ถนนที่7 ตงฉาวฉิลู่ เขต หยงคัง เมืองไถหนาน
06-2333324
 สาขาที่ 1
เลขที่ 740 ถนนชองซ่าน เขตตะวันออก เมืองไถหนาน
06-2684867
สาขาที่ 2
เลขที่ 144 ถนน หนาน หนิน เขตจงซี เมืองไถหนาน
06-2139070
สาขาที่ 3
เลขที่ 396 ต้วนที่ 3 ถนนอันจง เขตอันหนาน เมืองไถหนาน
06-2567666
 สาขาที่ 4
เลขที่ 312 ถนนยู่ผิง เมืองไถหนาน
06-2954116
 สาขาที่ 5
เลขที่ 650 ถนน เวนเซียน เขตเหนือ เมืองไถหนาน
06-2598595
 สาขาที่ 6
เลขที่ 241 ต้วนที่ 2 ถนนจงฮั้วหนานลู้  เขตใต้, เมืองไถหนาน
06-2640556
 
5. ลิงค์เว็บไซต์

www.tnpd.gov.tw

กลับหน้าหลัก

สำนักการศึกษา

I.รายการบริการ
๑. การศึกษาผู้ใหญ่สำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่
1.การศึกษาผู้ใหญ่และผู้อยู่อาศัยใหม่
2.บริการดูแลเด็กชั่วคราวสำหรับเด็กของโครงการการศึกษาสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่
3.ชั้นปรับตัวชีวิตของผู้อยู่อาศัยใหม่
4.กิจกรรมโปรโมชั่น:
(1) การเลือกผลงาน "สัมผัสหัวใจ 100% ภาพถ่ายบอกความจริง"
(2) การประชุมการเรียนรู้รูปแบบการสรรเสริญตลอดชีวิต
(3) โรงเรียนผดุงในเครือของโรงเรียนประถมและมัธยมต้น
 
๒.การศึกษาครอบครัวผู้อยู่อาศัยใหม่
1. การศึกษาผู้ปกครองครอบครัวของผู้อยู่อาศัยใหม่
2. การศึกษาการแต่งงานครอบครัวของผู้อยู่อาศัยใหม่
3. การศึกษาครอบครัวผู้อยู่อาศัยใหม่
4. ศูนย์การเรียนรู้ผู้อยู่อาศัยใหม่
 
๓. แผนการดำเนินงานการศึกษาเด็กของผู้อยู่อาศัยใหม่
1. การสอนซ่อมเสริมภาษาจีน
2. การศึกษาผู้ปกครอง
3. การให้คำปรึกษา
4. กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือวันนานาชาติ
5. การตีพิมพ์หรือการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนวัฒนธรรมหลากหลาย
6. การศึกษาวัฒนธรรมหลากหลายของอาจารย์
 
๔.การบริการพัฒนาเด็กล่าช้าการของผู้อยู่อาศัยใหม่
1. การตรวจสอบพัฒนาการเด็กอนุบาลทั่วเมือง
2. พัฒนาการของเด็กช้ารับบริการสนับสนุนการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้อง
 
๕. สนับสนุนการฝึกอบรมพนักงานการสอนภาษาผู้อยู่อาศัยใหม่
๖ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนผู้อยู่อาศัยใหม่
II. วัตถุที่ให้บริการ
ผู้อยู่อาศัยใหม่และลูก ๆ ในเมืองนี้
III.รายชื่อหน่วยบริการและวิธีการติดต่อ
 
รายการ
หน่วยบริการ
เบอร์ติดต่อ
การศึกษาผู้ใหญ่และผู้อยู่อาศัยใหม่
กองการศึกษาสังคม
06-2991111#8277
บริการดูแลเด็กชั่วคราวสำหรับเด็กของโครงการการศึกษาสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่
กองการศึกษาสังคม
06-2991111#6131
ชั้นปรับตัวชีวิตของผู้อยู่อาศัยใหม่
กองการศึกษาสังคม
06-2991111#6131
โรงเรียนผดุงในเครือของโรงเรียนประถมและมัธยมต้น
กองการศึกษาสังคม
06-2991111#8277
การศึกษาครอบครัวผู้อยู่อาศัยใหม่
ศูนย์การศึกษาครอบครัว
06-6591068
06-2210510
ศูนย์การเรียนรู้ผู้อยู่อาศัยใหม่
โรงเรียนประถมศึกษาตงซานโรงเรียนประถมศึกษาต้าก๋าง
06-6802274
06-2591941
การศึกษาเด็กของผู้อยู่อาศัยใหม่
กองพัฒนาหลักสูตร
06-2991111
ต่อ 8334
การบริการพัฒนาเด็กล่าช้าการของผู้อยู่อาศัยใหม่
ศูนย์ทรัพยากรการศึกษาพิเศษ
06-2412734
 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ไอคอนด้านซ้าย ไปที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองไถหนาน (กรุณาคลิกที่ไอคอนด้านซ้าย ไปที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองไถหนาน )

กลับหน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน

1. รายการบริการ:
(1) ให้คำปรึกษาบริการการจ้างงานและโปรโมชั่นการจ้างงานผ่านร่วมมือสื่อสารมวลชน
(2) ให้คำปรึกษาฝึกอบรมสายอาชีพและพัฒนาทักษะการจ้างงานของผู้อยู่อาศัยใหม่
(3) ให้บริการสอนการเขียนเรซูเม่และการแลกเปลี่ยนทักษะการสัมภาษณ์
(4) การสื่อสารแบบโต้ตอบกับนายจ้างเพื่อเพิ่มความเต็มใจของนายจ้างในการจ้างผู้อยู่อาศัยใหม่
(5) การจัดการสัมมนาส่งเสริมการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะการจ้างงาน
(6) ประกาศการจ้างงานออกทุกวันพุธวางบนโต๊ะบริการจัดหางานศูนย์ฝึกอาชีพและบริการจัดหางาน  ของสำนักงานแรงงานเพื่อค้นหาดูโอกาสในการทำงานสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่
(7) คู่มือการรับสมัครฝึกอบรมสายอาชีพประกาศบนเว็บไซต์ศูนย์ฝึกอาชีพของสำนักงานแรงงานและวางไว้ที่เคาน์เตอร์บริการจัดหางานภายใต้ ศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยใหม่ทราบเกี่ยวกับทรัพยากรการฝึกอบรมสายอาชีพ 
2. รายชื่อผู้ติดต่อหน่วยบริการ:  
  
(1) ศูนย์บริการฝึกอบรมอาชีพสำนักงานแรงงานเทศบาลไถหนาน
โทรศัพท์: 06-6330820 แฟกซ์: 06-6333022
ที่อยู่: เลขที่ 36 ถนนหมินจื้อ เขตเซี่ยหยิง เมืองไถหนาน (ศูนย์ เทศบาล ชั้น 10 อาคารเซ็นจูรี่)
(2) เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายใต้ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานแรงงานเทศบาลไถหนาน
เคาน์เตอร์บริการการจ้างงาน กวนเถียน
โทรศัพท์: 06-6990302 แฟกซ์: 06-6935117
ที่อยู่: เลขที่ 21 ถนนอุตสาหกรรมเอ้อเจิ้ง เขตกวนเถียน เมืองไถหนาน
(คาน์เตอร์บริการชั้น1 ของศูนย์บริการเขตอุตสาหกรรมกวนเถียน)
      
เคาน์เตอร์บริการการจ้างงาน กุยเร้น
โทรศัพท์: 06-3300948 แฟกซ์: 06-3307292
ที่อยู่: เลขที่ 568-1 ต้วนที่ 1 ถนนจงซาน เขตกุยเร้น เมืองไถหนาน
(ด้านหลังหอสุนทรียศาสตร์กุยเร้น)
  
เคาน์เตอร์บริการการจ้างงาน ซินซึ่
โทรศัพท์: 06-5892322 แฟกซ์: 06-5892324
ที่อยู่: เลขที่ 12 ถนนจงซิน ซินซึ่หลี่ เขตซินซึ่ เมืองไถหนาน (ชั้น3 ที่ว่าการเขตซินซึ่)
 
เคาน์เตอร์บริการการจ้างงาน เจียลี่
โทรศัพท์: 06-7236701 แฟกซ์: 06-7236703
ที่อยู่: เลขที่ 417 ถนนจงซาน เจียลี่ เมืองไถหนาน (ชั้น 1 สำนักงานที่ดิน เจียลี่)
 
เคาน์เตอร์บริการการจ้างงาน หย่งหัว
โทรศัพท์: 06-2930785 แฟกซ์: 06-2930786
ที่อยู่: เลขที่ 6 ต้วนที่ 2 ถนนหย่งหัว เขต อานผิง เมืองไถหนาน (ชั้น 8 ศูนย์เทศบาลหย่งหัว)
 
สถานีบริการเขตอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไถหนาน
โทรศัพท์: 06-3840346 แฟกซ์: 06-3842025
ที่อยู่: เลขที่ 1 เก๊อะจี้กงหยวนต้าต้าว เขตอานหนาน เมืองไถหนาน
(ชั้น1 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
สถานีบริการเขตอุตสาหกรรม เหอซุ่นโจ่งโถวหลีาว
โทรศัพท์: 06- 3563883 แฟกซ์: 06-3563661
ที่อยู่: เลขที่ 98 ต้วนที่ 2 ถนนอานเหอ เขตอานหนาน เมืองไถหนาน (อุตสาหกรรม ตงหยาง)
 
สถานีบริการ สู้กู่หยวนชู
โทรศัพท์: 06-5895432 แฟกซ์: 06-5894697
ที่อยู่: เลขที่ 8 ถนนจงซิน เขตซินซึ่ เมืองไถหนาน (ชั้น 1 ศูนย์บริการ สู้กู่หยวนชู)
 
3.การให้คำปรึกษาด้านนิทรรศการงานฝีมือสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่-โครงการซิ่วเก็อโหล
 "ร้านค้าบล็อกสร้างสรรค์สำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่และผู้หญิงที่อ่อนแอ"ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคมปี 2011
ตั้งชื่อ"ซิ่วเก็อโหล"แนวคิดนี้มาจากร้านค้าบล็อกจัดไว้ให้ผู้อยู่อาศัยใหม่และผู้หญิงที่อ่อนแอ
และผู้ฝึกอาชีพมีแพลตฟอร์มที่จะ“ โชว์ ” ความมั่นใจและแสดงฝีมือของพวกเขา
และผู้สร้างกำหนดเป้าหมายเป็นหญิงเพื่อเน้นประเด็นของผู้หญิง มืองานประกอบด้วย ควิลท์มือ นวดแป้งตุ๊กตา งานแกะสลักหนัง แฮนด์เมดสบู่มะคำดีควาย ทำงานเดโคพาจ การนวดแป้งละเอียด ละเครื่องประดับแขวนทำจากมือ ฯลฯ หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว หากมีโอกาสการแสดงผล และการขาย ทางสำนักงานแรงงานจะแจ้งให้คุณทราบ ช่วยเหลือเจ้าของงานเพิ่มการเปิดเผยของงานและเพิ่มช่องทางการขาย ในโครงการ
 
 (1) เงื่อนไขการสมัคร:สำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่และผู้หญิงที่อ่อนแอในเมืองนี้       
   หรือเข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพของเมือง และการฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมาย   
   (ต้องแสดงใบรับรองการฝึกอบรม)
 (2) วิธีการสมัคร: ผู้สมัครควรอยู่ในเดือนมกราคมหรือกรกฎาคมของทุกปี
    ตามประกาศของสำนักงานแรงงาน ยื่นใบสมัครสำหรับปีหน้า
 
 (3) กระบวนการคัดเลือก: หลังจากได้รับใบสมัครในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
     เราจะเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาประชุมเพื่อพิจารณา หลังจากตรวจสอบแล้ว                                              
     สำนักงานแรงงานจะตามผลการตรวจสอบและจัดเวลาแสดงนิทรรศการและแจ้งผู้สมัคร
 
4. ลิงค์เว็บไซต์

https://web.tainan.gov.tw/labor/cp.aspx?n=528

กลับหน้าหลัก

สำนักอนามัย

1. ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่คู่สมรสผู้อยู่อาศัยใหม่เพื่อรักษาคุณภาพชีวิต
 (1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคลอดและการจัดการสุขภาพที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผนครอบครัว
ก่อนและหลังการผลิต บำรุงพันธุ์เพื่อสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์ เลี้ยงลูกด้วยนม
การฉีดวัคซีน การตรวจมะเร็งสตรี การป้องกันโรคเรื้อรัง การป้องกันโรคติดเชื้อ
การส่งเสริมสุขภาพจิต...อื่น ๆ
 (2) ให้คำปรึกษาคู่สมรสชาวต่างชาติและแผ่นดินใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติ
 (3) ช่วยเหลือเงินสมทบการตรวจก่อนคลอดให้หญิงตั้งครรภ์ ผู้อยู่อาศัยใหม่ 
ที่จะไม่ได้รวมอยู่ในประกันสุขภาพก่อนลงทะเบียนบ้าน
 
2. การทำงานด้านการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กของผู้อยู่อาศัยใหม่    
(1) การให้คำปรึกษาตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยสภาพแวดล้อมของเด็กเล็กในครอบครัวผู้อยู่อาศัยใหม่
(2) ช่องให้ค่าธรรมเนียมเงินช่วยเหลือสอดคล้องกับ"วิธีการลดชำระเงินหรือเงินช่วยเหลือตามมาตรการสุขภาพ   รุงพันธุ์" เช่น การวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนคลอด โรคทางกรรมพันธุ์ พันธุศาสตร์ชีวเคมี การควบคุมความอุดมสมบูรณ์ของประชากรกลุ่มพิเศษและการทำแท้งประดิษฐ์
(3) จัดให้มีการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กคู่สมรสชาวต่างชาติและแผ่นดินใหญ่
หากมีความล่าช้าในการพัฒนาที่น่าสงสัยจะช่วยการอ้างอิงแจ้งเตือนและติดตามการพัฒนาต่อไป
(4) ดำเนินการติดตามและควบคุมสำหรับการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดที่สงสัยผลลัพธ์อาจเป็นค่าบวก ละกรณีที่ผลลัพธ์เป็นค่าบวก
 
3.หน้าต่างบริการของศูนย์ศูนย์อนามัยแต่ละเขตสำหรับคู่สมรสสัญชาติต่างประเทศ
ชื่อศูนย์อนามัย
ที่อยู่
ทรศัพท์
ศูนย์อนามัย เขต ซินหยิง
เลขที่ 72 ถนนซานหมิน เขตซินหยิงเมืองไถหนาน
06-6355696
ศูนย์อนามัย เขต เย้นสุย
เลขที่ 1 ถนนวู้มิ่าว เขตเย้นสุยเมืองไถหนาน
06-6521041
ศูนย์อนามัยเขตไป๋เหอ
เลขที่ 5 ถนนกั่วกวง หยงอานหลี เขตไป๋เหอ เมืองไถหนาน
06-6852014
ศูนย์อนามัยเขตหมาโต้
เลขที่ 11-1 ถนนซินกั่ว เสี้ยงกั่วลี่ เขตหมาโต้ เมืองไถหนาน
06-5722215
ศูนย์อนามัยเขตเจียลี่
เลขที่ 159 ถนนจิ้นแซ้ เขตเจียลี่ เมืองไถหนาน
06-7224106
ศูนย์อนามัย เขตซินฮั่ว
เลขที่ 143 ถนนเจี้ยนคาง เขตซินฮั่ว เมืองไถหนาน
06-5906025
ศูนย์อนามัย เขตซ่านฮั่ว
เลขที่ 200 ถนนจงซาน เขตซ่านฮั่วเมืองไถหนาน
06-5837035
ศูนย์อนามัย เขตซุ้ยเจี๋ย
เลขที่ 38 ถนนเจี้ยนกั่ว เขตซุ้ยเจี๋ยเมืองไถหนาน
06-7833359
ศูนย์อนามัย เขตลิยู่หยิง
เลขที่ 54-5 ซื่อหลินหลี ลู่หยิง เขตลิยู่หยิงเมืองไถหนาน
06-6220464
ศูนย์อนามัยพ เขตโห้ปิ้
เลขที่ 3 โห้ปี้หลี เขตโห้ปิ้ เมืองไถหนาน
06-6872624
ศูนย์อนามัย เขตตงซาน
เลขที่ 236 ตงซานหลี่ เขตตงซาน เมืองไถหนาน
06-6802618
ศูนย์อนามัย เขตเซี่ยหยิง
เลขที่ 137 ต้อนที่ 2 ถนนจงซาน หยิงเฉียนหลี เขตเซี่ยหยิง เมืองไถหนาน
06-6892149
ศูนย์อนามัย เขตโล่เจี๋ย
เลขที่ 110 ถนนจงหัว เขตโล่เจี๋ยเมืองไถหนาน
06-6982013
ศูนย์อนามัยเขตกวนเถียน
เลขที่ 128 ต้อนที่ 1 ถนนจงซาน หลงเถียนหลี เขตกวนเถียน เมืองไถหนาน
06-5791493
ศูนย์อนามัย เขตต้าเน่
เลขที่ 2 ต้าเน่หลี เขตต้าเน่ เมืองไถหนาน
06-5761044
ศูนย์อนามัย เขตซิกั่ง
เลขที่ 368 ถนนจงซาน เขตซิกั่ง เมืองไถหนาน
06-7952338
ศูนย์อนามัย เขตชีกู๋
เลขที่ 379 หมู่บ้านต้าเฉิน เขตชีกู๋เมืองไถหนาน
06-7872277
ศูนย์อนามัย เขตเจียงจุล
เลขที่ 185-6 จงซินหลี เขตเจียงจุลเมืองไถหนาน
06-7942007
ศูนย์อนามัย เขตเป่ยเหมิน
เลขที่ 50 หยงหลงหลี เขตเป่ยเหมินเมืองไถหนาน
06-7862043
ศูนย์อนามัย เขตซินซึ่
เลขที่ 12 ถนนจงซินเจ เขตซินซึ่ เมืองไถหนาน
06-5992504
ศูนย์อนามัย เขตอานติ้ง
เลขที่ 59-1 อานติ้งหลี เขตอานติ้ง เมืองไถหนาน
06-5922022
ศูนย์อนามัย เขตซานสร้าง
เลขที่ 35-2  ซานสร้างหลี เขตซานสร้าง เมืองไถหนาน
06-5781013
ศูนย์อนามัย เขตยู่จิ่น
เลขที่ 5 ถนนจงเจิ่ง เขตยู่จิ่น เมืองไถหนาน
06-5742275
นย์อนามัย เขตหนานซี
เลขที่ 226 ถนนจงเจิ่ง เขตหนานซี เมืองไถหนาน
06-5751006
ศูนย์สุขภาพ เขตหนานฮั่ว
เลขที่ 226-1 หนานฮั่วหลีเขตหนานฮั่ว เมืองไถหนาน
06-5771139
ศูนย์อนามัยเขตโจ่อเจิ้น
เลขที่ 172-15 จงเจิ่งหลี เขตโจ่อเจิ้น เมืองไถหนาน
06-5731114
ศูนย์อนามัย เขต เร้นเต๋อ
เลขที่ 2 ซอย 606 ถนนจงซาน เร้นเต๋อหลี เขตเร้นเต๋อ เมืองไถหนาน
06-2704153
ศูนย์อนามัย เขตกุยเร้น
เลขที่ 1 ต้อนที่ 1 ถนนจงซานเป๋ลู่ เขตกุยเร้น เมืองไถหนาน
06-2304030
ศูนย์อนามัยเขตกวนมิ่าว
เลขที่ 1000 ถนนจงเจิ่ง ซานซิหลี เขตกวนมิ่าวเมืองไถหนาน
06-5952395
ศูนย์อนามัย เขตหลงชี้
เลขที่ 158 ซินซื้อจื่อ จี่ติ๋งหลี เขตหลงชี้ เมืองไถหนาน
06-5941397
ศูนย์อนามัยย เขตหยงคัง
เลขที่ 51 ถนนวู๋นฮั่ว เขตหยงคังเมืองไถหนาน
06-2326507
ศูนย์อนามัยยเขตตงชี
เลขที่ 418 ต้อนที่ 1 ถนนหลินเซิน หลงซานหลีเขตตงชี เมืองไถหนาน
06-2674085
ศูนย์อนามัย เขตหนานชี
เลขที่ 6 ถนนหนานเหอ เขตหนานชี เมืองไถหนาน
06-2618578
ศูนย์อนามัย เขตจงซีชี
เลขที่ 94 ถนนหวนเหอเจ อานไหหลี เขตจงซีชี เมืองไถหนาน
06-2252403
ศูนย์อนามัย เขต เป๋ชี
เลขที่ 50 ถนนซิหัวเจ เขตเป๋ชีเมืองไถหนาน
06-2252404
ศูนย์อนามัยเขตอานหนาน
เลขที่ 70 ถนนเร้นอาน เขตอานหนานเมืองไถหนาน
06-2567406
ศูนย์อนามัยเขตอานผิง
เลขที่ 310 ถนนยู่ผิง เขตอานผิงเมืองไถหนาน
06-2996210

 


四、ลิงค์เว็บไซต์
https://health.tainan.gov.tw/page.asp?nsub=A8B7A5
กลับหน้าหลัก
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย
สายด่วนบริการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในไต้หวันสําหรับผู้อพยพใหม:่ 1990
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น: ให้บริการ 24 ชั่วโมงตลอดปีไม่มีวันหยุด